Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Thon Hotels AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Thon Hotels AS. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda navigasjon og skjema. Det blei gitt 1 merknad på koding.

Tilsynsrapport Moss kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Moss kommune. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda navigasjon og koding.

Tilsynsrapport Sarpsborg kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Sarpsborg kommune. Ettersynet avdekte 3 avvik på områda kontrast, navigasjon og koding av innhald.

Tilsynsrapport Os kommune i Hordaland

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Os kommune i Hordaland. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda navigasjon og koding. Det blei gitt 1 merknad på området skjema.

Tilsynsrapport Skedsmo kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Skedsmo kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda navigasjon, kontrast, koding og skjema.

Tilsynsrapport Horten kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Horten kommune. Ettersynet avdekte 1 avvik på området navigasjon. Det blei gitt 2 merknader på områda kontrast og koding.

Tilsynsrapport Bærum kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Bærum kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, tastaturnavigasjon, koding og skjema.

Tilsynsrapport Oslo kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Oslo kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, koding, navigasjon og skjema.

Tilsynsrapport St. Olavs hospital

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til St. Olavs hospital. Tilsynet avdekte ingen avvik. Det blei gitt merknader på områda navigasjon og koding.

Sider