Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Cubus AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Cubus AS. Tilsynet avdekte 2 avvik på områda merking av obligatoriske skjemafelt og kontrast.

Tilsynsrapport Stormberg AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Stormberg AS. Tilsynet avdekte 4 avvik på områda skjema, koding, kontrast og navigasjon.

Tilsynsrapport Komplett.no AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Komplett.no AS. Tilsynet avdekte 4 avvik på områda koding, skjema, kontrast og navigasjon.

Tilsynsrapport Blush AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Blush AS. Tilsynet avdekte 4 avvik på områda koding, kontrast, skjema og navigasjon.

Tilsynsrapport Power Norge AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Power Norge AS. Tilsynet avdekte 4 avvik på områda koding, skjema, navigasjon og kontrast.

Tilsynsrapport Blivakker.no AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Blivakker.no AS. Tilsynet avdekte 4 avvik på områda koding, skjema, navigasjon og kontrast.

Tilsynsrapport Forbrukerrådet

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Forbrukerrådet. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda tastaturnavigasjon og koding. Det blei gitt 1 merknad på skjema.

Sider