Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Thon Hotels AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Thon Hotels AS. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda navigasjon og skjema. Det blei gitt 1 merknad på koding.

Tilsynsrapport Os kommune i Hedmark

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Os kommune i Hedmark. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, tastaturnavigasjon, koding og skjema. Det ble ikke gitt merknader.

Tilsynsrapport Holtålen kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Holtålen Kommune. Ettersynet avdekte 3 avvik på områda tastaturnavigasjon, koding og feilmeldingar i skjema.

Tilsynsrapport Røros kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Røros kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, tastaturnavigasjon, koding og skjema.

Tilsynsrapport Melhus kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Melhus kommune. Ettersynet avdekte 3 avvik på områda koding, navigasjon og kontrast.

Tilsynsrapport Malvik kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Malvik kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda navigasjon, koding, kontrast og skjema.

Tilsynsrapport Moss kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Moss kommune. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda navigasjon og koding.

Tilsynsrapport Sarpsborg kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Sarpsborg kommune. Ettersynet avdekte 3 avvik på områda kontrast, navigasjon og koding av innhald.

Tilsynsrapport Os kommune i Hordaland

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Os kommune i Hordaland. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda navigasjon og koding. Det blei gitt 1 merknad på området skjema.

Sider