Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Skedsmo kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Skedsmo kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda navigasjon, kontrast, koding og skjema.

Tilsynsrapport Askøy kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Askøy kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda koding, kontrast, navigasjon og skjema.

Tilsynsrapport Horten kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Horten kommune. Ettersynet avdekte 1 avvik på området navigasjon. Det blei gitt 2 merknader på områda kontrast og koding.

Tilsynsrapport Bærum kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Bærum kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, tastaturnavigasjon, koding og skjema.

Tilsynsrapport Oslo kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Oslo kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, koding, navigasjon og skjema.

Tilsynsrapport SAS Norge AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med SAS Norge AS. Inspeksjonen avdekte 6 avvik på områda tastaturnavigasjon, kontrast, koding av innhald, koding av skjema, skjema og navigasjon. Det blei gitt 1 merknad på tekstalternativ.

Tilsynsrapport St. Olavs hospital

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til St. Olavs hospital. Tilsynet avdekte ingen avvik. Det blei gitt merknader på områda navigasjon og koding.

Tilsynsrapport Scandic Hotels AS - Norge

Rapporten gjer greie for avvika som vart avdekt under tilsynet med Scandic Hotels AS – Norge. Inspeksjonen avdekte 3 avvik på områda kontrast, koding og navigasjon. Det blei gitt ein merknad på alternativ tekst til bilete.

Tilsynsrapport Skagen AS

Rapporten gjer greie for avvika som vart avdekt under tilsynet med Skagen AS. Inspeksjonen avdekte 3 avvik på områda kontrast, koding og navigasjon.

Sider