Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport NSB AS

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til NSB AS. Tilsynet avdekte fire avvik på områda navigasjon, kontrast, koding av innhald og tekstalternativ til bilete.

Tilsynsrapport Sogn og Fjordane fylkeskommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Tilsynsrapport Troms fylkeskommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Troms fylkeskommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Tilsynsrapport Ålesund kommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Ålesund kommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Tilsynsrapport Storebrand ASA

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Storebrand ASA. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Tilsynsrapport Lørenskog kommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Lørenskog kommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Sider