Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Stavanger Aftenblad AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Stavanger Aftenblad AS. Tilsynet avdekte 5 avvik på områda navigasjon, koding, kontrast, skjema og teksting eller tekstalternativ til video.

Tilsynsrapport Aftenposten AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Aftenposten AS. Tilsynet avdekte 5 avvik på områda navigasjon, koding, kontrast, skjema og teksting eller tekstalternativ til video.

Tilsynsrapport Dagbladet AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Dagbladet AS. Tilsynet avdekte 5 avvik på områda navigasjon, koding, kontrast, skjema og teksting eller tekstalternativ til video.

Tilsynsrapport Forbrukerrådet

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Forbrukerrådet. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda tastaturnavigasjon og koding. Det blei gitt 1 merknad på skjema.

Tilsynsrapport Thon Hotels AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Thon Hotels AS. Ettersynet avdekte 2 avvik på områda navigasjon og skjema. Det blei gitt 1 merknad på koding.

Tilsynsrapport Os kommune i Hedmark

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Os kommune i Hedmark. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, tastaturnavigasjon, koding og skjema. Det ble ikke gitt merknader.

Tilsynsrapport Holtålen kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Holtålen Kommune. Ettersynet avdekte 3 avvik på områda tastaturnavigasjon, koding og feilmeldingar i skjema.

Tilsynsrapport Røros kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Røros kommune. Ettersynet avdekte 4 avvik på områda kontrast, tastaturnavigasjon, koding og skjema.

Tilsynsrapport Melhus kommune

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Melhus kommune. Ettersynet avdekte 3 avvik på områda koding, navigasjon og kontrast.

Sider