Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport SAS Norge AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med SAS Norge AS. Inspeksjonen avdekte 6 avvik på områda tastaturnavigasjon, kontrast, koding av innhald, koding av skjema, skjema og navigasjon. Det blei gitt 1 merknad på tekstalternativ.

Tilsynsrapport St. Olavs hospital

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til St. Olavs hospital. Tilsynet avdekte ingen avvik. Det blei gitt merknader på områda navigasjon og koding.

Tilsynsrapport Scandic Hotels AS - Norge

Rapporten gjer greie for avvika som vart avdekt under tilsynet med Scandic Hotels AS – Norge. Inspeksjonen avdekte 3 avvik på områda kontrast, koding og navigasjon. Det blei gitt ein merknad på alternativ tekst til bilete.

Tilsynsrapport Skagen AS

Rapporten gjer greie for avvika som vart avdekt under tilsynet med Skagen AS. Inspeksjonen avdekte 3 avvik på områda kontrast, koding og navigasjon.

Tilsynsrapport NSB AS

Rapporten oppsummerer resultata etter kontroll av nettstaden til NSB AS. Tilsynet avdekte fire avvik på områda navigasjon, kontrast, koding av innhald og tekstalternativ til bilete.

Tilsynsrapport Sogn og Fjordane fylkeskommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Tilsynsrapport Troms fylkeskommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Troms fylkeskommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Sider