Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Ålesund kommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Ålesund kommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Tilsynsrapport Storebrand ASA

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Storebrand ASA. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Tilsynsrapport Lørenskog kommune

Rapporten gjer greie for avvika og merknadane som vart avdekt under tilsynet med Lørenskog kommune. Tilsynet er gjennomført som inspeksjon og tema var koding, navigasjon og tekstalternativ på nettstaden.

Sider